FavouritesEmail

Bevezetés az SPSS Statistics-be

Kiknek szól

Olyan elemzőknek, akiknek nincs, vagy csak csekély ismeretük van az SPSS Statistics-ről, és hatékonyan, gyorsan akarnak gyakorlati tudást szerezni az alapokról, valamint meg akarják szerezni, vagy erősíteni a szükséges alapszintű statisztikai ismereteket.

Előfeltételek

Általános irodai informatikai ismeretek (Windows, Office), alapszintű statisztikai ismeretek.

A kurzus tematikája

Alapvető leíró-statisztikai mutatók táblázása, átlagok csoportonkénti és változónkénti eltérésének szignifi-kancia vizsgálata t-próba és egyszempontos varianciaanalízissel. Más, nem átlagolható változókra vonatkozó analóg módszerek - nem paraméteres próbák. A legalapvetőbb matematikai statisztikai és adatkezelési fogalmak szemléletes megértése és példák bemutatása az SPSS-szel, a kapcsolódó SPSS terminológiák áttekintése. Például középérték típusok, szórás típusok, korrelációk, szignifikancia jelentése, többváltozós módszerek indoklása.

A kurzus végén Ön képes lesz:

  • különböző adatállományok beolvasására, adatok megtekintésére,
  • az egyes műveleteket elvégzésére párbeszédes és parancs (szintaktika) üzemmódban,
  • az adat-, párbeszéd-, output- és parancs-ablak kezelésére.

Időtartam: 3 nap

Dates

Course:
Level:
Code Course Title Start Date Finish date Location Price*
Március  New márc. 6, 2018, 09:00 márc. 8, 2018, 17:00 1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113. I/B 195000,00 HUF
Április  New ápr. 3, 2018, 09:00 ápr. 5, 2018, 17:00 1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113. I/B 195000,00 HUF
Május  New máj. 2, 2018, 09:00 máj. 4, 2018, 17:00 1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113. I/B 195000,00 HUF
Június  New jún. 4, 2018, 09:00 jún. 7, 2018, 17:00 1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113. I/B 195000,00 HUF
*VAT excl.