FavouritesEmail

Orvosi statisztikai elemzések a gyakorlatban

Rendszeresen vagy alkalmanként szüksége van adatai elemzésére és szeretné önállóan, magabiztosan
alkalmazni az évekkel korábban tanult statisztikai módszereket?

Vegyen részt képzésünkön és megtanítjuk a talán legszélesebb körben használt és legkönnyebben használható
statisztikai programcsomag, az SPSS Statistics használatára.

Célorientált képzésünk során megoldjuk például az alábbi feladatokat:

 • gyógyszerek összehasonlítása, hatásidejük becslése,
 • átültetett szerv, illetve a páciens állapotának időbeli elemzése,
 • a beteg kórházban töltött idejének előrejelzése.


Ezekben a helyzetekben a jól ismert khi-négyzet, T-próba, szórás elemzés, lineáris korreláció, stb. számítások mellett, pontosabb elemzést tesz lehetővé például a túlélés (survival) vizsgálatnak nevezett statisztikai módszer, amely figyelembe veszi a cenzorált eseteket is (a kritikus esemény bekövetkezését még nem mutató esetek), így pontosabb becslés adható az orvosi eljárás hatására, időtartamára illetve sikerességére vonatkozólag.

Más orvosi kutatási helyzetekben az adatok kis mennyisége miatt nem alkalmazhatók a hagyományos szignifikancia próbák, ennek ellenére mégis szükség lehet szignifikáns állítások tesztelésére, erre az úgynevezett egzakt statisztikák valók. Az idők folyamán felgyűlt orvosi adatok előkészítése statisztikai elemzésre – főleg amelyek eredetileg nem kifejezetten elemzési célok miatt keletkeztek – szintén külön erőfeszítést jelentenek. A tanfolyam során sok adatkezelési eljárást is sorra veszünk.

Bár az orvosok általában jól ismerik a szakmájukra vonatkozó statisztikák értelmezését, hasznos lehet a módszerek mélyebb átgondolása, az elemzések elvégzésének gyakorlása megfelelő az SPSS statisztikai program egyszerű praktikáinak megismerése által.

Kiknek szól

 • kutató orvosoknak, akik orvosi események bekövetkezésének időtartamát kutatják,
 • orvosoknak, akik gyógyszerek hatásait tanulmányozzák,
 • transzplantációs orvosoknak,
 • olyan orvosoknak, akik az idők során felhalmozódott adatok alapján utólagos következtetéseket szeretnének levonni,
 • kórházi működést szervező orvosoknak.


A kurzus tematikája

1. A vizsgálatokhoz szükséges adatok beszerzése, előállítása, előkészítése
A rendelkezésre álló adatokból – például orvosi naplókból, adatbázisokból vagy kórtörténeti adatokból –hogyan nyerhetők ki a megfelelő adatok, és hogyan kell ezeket előkészíteni, hogy a megfelelő módsze-rek¬kel elemezhetők legyenek?
2. Járulékos adatok gyűjtése, elemzés előkészítése
Az előállított adathalmazból, hogy jutunk az SPSS Statistics-ben elemezhető adatokhoz? Milyen járulékos adatokat érdemes a vizsgálatokba bevonni - például: demográfiai adatok, a vizsgált területen kívüli egyéb orvosi beavatkozásokról szóló adatok?
3. Az adatok elemzésének módszerei

 • „Hagyományos” képletek szerint működő statisztikai eljárások
 • Szignifikancia-próbák (khí-négyzet, T, korrelációs próbák) az orvosi eljárások hatásainak megkülönböztetésére, összefüggések feltárására
 • A páciensek csoportosítása tünetek, kezelések és demográfiai adatok mentén
 • Regressziós és faktor elemzés az orvosi eljárások együttes hatásának vizsgálatára
 • Szegmentációs, illetve prediktív technikák
 • Tünet, következmény, esemény modellezése, bejóslása
 • Túlélés (survival) elemző módszerek speciális orvosi helyzetekben
 • Túlélési táblák és grafikus ábrázolások egyénekre, illetve különböző csoportok összehasonlításával
 • Kaplan-Meier módszer az időtartam becslésre, például: rákos daganatok kezelésének hatása, különböző típusú kezelések és rákok esetén, cenzorált adatok figyelembe vételével is
 • Cox regresszió: időfüggő változók hatásainak vizsgálatához, valamint skálatípusú, nominális és ordinális változók, mint életkor, nem, iskolázottság egyéb orvosi kezelések hatásának elemzéséhez
 • Kórházban tartózkodási idő (beteg, orvos) elemzése survival módszerrel


A kurzus végén Ön képes lesz:

 • önállóan, a tanfolyamon keletkezett dokumentumok alapján (jegyzet, SPSS parancs szintax-fájl) a későbbiekben rutinszerűen alkalmazni a tanultakat,
 • új vagy régebbi adatokat előkészíteni statisztikai elemzésekhez,
 • megfelelő adatok alapján kezelések hatásai közt szignifikáns összefüggést kimutatni,
 • szegmentálni, illetve szegmenshez tartozás valószínűségét kimutatni,
 • kritikus esemény bekövetkezésének időtartamát vizsgálni,
 • mindezt rutinszerűen elvégezni az IBM SPSS Statistics program használatával.

A tanfolyamon résztvevők számára biztosítjuk a fenti alapfeladatokra mintaadatokkal kidolgozott eljárássorozatokat, részletes segédletet a tanfolyamon elvégett feladatokhoz, valamint az SPSS Statistics egy hónapos próbaverzióját.

Időtartam: 2 nap

Dates

Course:
Level:
Code Course Title Start Date Finish date Location Price*
Április  New ápr. 19, 2018, 09:00 ápr. 20, 2018, 17:00 1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113. I/B 100000,00 HUF
*VAT excl.